Ivar Hallström (1826−1901)

Selected Songs. No. 12. Kung Erik och Liten Karin

Print
  • Year of composition: Uncertain
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Snoilsky
  • Dedication: 'To Julius Günther'
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (part of the collection 'Selected Songs' which includes: 1. Tankar på hemmet, 2. Vaggvisa, 3. Vestanvinden, 4. Sensitiva, 5. Sångarens hem, 6. Om qvällen, 7. Stackars gosse! / Pauvre garçon!, 8. Sylvias visa, 9. Nattlig sång / Nachtgesang, 10. I maj / Im wunderschönen Monat Mai, 11. Fjäriln / Der Schmetterling, 12. Kung Erik och Liten Karin, 13. Hvad månne de vänta på?, 14. En Stemning, 15. Den trettonåriga, 16. Isola bella, 17. Como / Näktergalen, 18. Venezia, 19. Trötthet / Müde)

Description of work

Andantino quasi Allegretto E-flat major 3/4


Libretto/text

1. Sakta glida vimpelprydda båtar, Lögarn speglar röda aftonskyn ['Mälarn' i Snoilskys original]

2. Konung Erik på sin luta leker, lutan laggd [sic] på silkesstickadt knä ['silfverstickadt' hos Snoilsky]

3. "Fruktar du försåt ifrån min broder, Hertig Rödskägg? Säg, min tankes sol?"

4. "Liten Karin, unga kungen ber dig: blif du min, och Stockholms borg du får."