Ivar Hallström (1826−1901)

Valda sånger. Nr 17. Como / Näktergalen [Selected Songs. No. 17. Como / The nightingale]

Print
  • Year of composition: Uncertain
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: H. Westin
  • Dedication: To Arvid Ödmann [referring to Swedish opera singer, tenor Arvid Ödmann (1850-1914)]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in Minnen från Italien. Trenne sånger vid Piano. 8de häftet [Memories from Italy. Three Songs at the Piano. Book 8]. Abr. Lundquists Kong. Hof-Musikhandlare, Abr. L. 1758 (book includes: Isola Bella, Como, Venezia)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (part of the collection "Valda sånger" ['Selected Songs'] which includes: 1. Tankar på hemmet, 2. Vaggvisa, 3. Vestanvinden, 4. Sensitiva, 5. Sångarens hem, 6. Om qvällen, 7. Stackars gosse! / Pauvre garçon!, 8. Sylvias visa, 9. Nattlig sång / Nachtgesang, 10. I maj / Im wunderschönen Monat Mai, 11. Fjäriln / Der Schmetterling, 12. Kung Erik och Liten Karin, 13. Hvad månne de vänta på?, 14. En Stemning, 15. Den trettonåriga, 16. Isola bella, 17. Como / Näktergalen, 18. Venezia, 19. Trötthet / Müde)

Description of work

Allegretto grazioso E-flat major 3/4


Libretto/text

1. Du näktergal vid Comos strand din drill sjung lång, sjung klar

2. Den luften är så skön, så rik, du att besjunga har

3. När dagen tändt sitt varma ljus och menskors [sic] äflan [strävan] hörs

4. Men när af solen bergens snö blir klädd i rosenskrud