Ivar Hallström (1826−1901)

Valda sånger. Nr 18. Venezia [Selected Songs. No. 18. Venezia]

Print
  • Year of composition: Uncertain
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: C[arl] Snoilsky [referring to Carl Snoilsky (1841-1903)]
  • Dedication: To Arvid Ödmann [referring to Swedish opera singer, tenor Arvid Ödmann (1850-1914)]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in Minnen från Italien. Trenne sånger vid Piano. 8de häftet [Memories from Italy. Three Songs at the Piano. Book 8]. Abr. Lundquists Kong. Hof-Musikhandlare, Abr. L. 1758 (book includes: Isola Bella, Como, Venezia)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (part of the collection "Valda sånger" ['Selected Songs'] which includes: 1. Tankar på hemmet, 2. Vaggvisa, 3. Vestanvinden, 4. Sensitiva, 5. Sångarens hem, 6. Om qvällen, 7. Stackars gosse! / Pauvre garçon!, 8. Sylvias visa, 9. Nattlig sång / Nachtgesang, 10. I maj / Im wunderschönen Monat Mai, 11. Fjäriln / Der Schmetterling, 12. Kung Erik och Liten Karin, 13. Hvad månne de vänta på?, 14. En Stemning, 15. Den trettonåriga, 16. Isola bella, 17. Como / Näktergalen, 18. Venezia, 19. Trötthet / Müde)

Description of work

Allegro leggiero C major 6/8


Libretto/text

1. Vackra Giulinta, jag håller vid trappan

2. Lägg både nålsöm och radband å sido