Ivar Hallström (1826−1901)

Valda sånger. Nr 19. Trötthet! / Müde! [Selected Songs. No. 19. Trötthet! / Müde!]

Print
  • Year of composition: Uncertain
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Carmen Sylva [Elisabeth of Wied (1843-1916)]
  • Dedication: To Princess Marie of Wied
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (part of the collection "Valda sånger" ['Selected Songs'] which includes: 1. Tankar på hemmet, 2. Vaggvisa, 3. Vestanvinden, 4. Sensitiva, 5. Sångarens hem, 6. Om qvällen, 7. Stackars gosse! / Pauvre garçon!, 8. Sylvias visa, 9. Nattlig sång / Nachtgesang, 10. I maj / Im wunderschönen Monat Mai, 11. Fjäriln / Der Schmetterling, 12. Kung Erik och Liten Karin, 13. Hvad månne de vänta på?, 14. En Stemning, 15. Den trettonåriga, 16. Isola bella, 17. Como / Näktergalen, 18. Venezia, 19. Trötthet / Müde

Description of work

Adagio A minor 4/4 (C)


Libretto/text

1. O vore jag en stråle sol, som trifs på skördefält att sjunga! / Ich wollt, ich wär der Sonnenstrahl, der sich in's Æhrensfeld geschmieget!

2. O vore jag en enslig gran i skogens djup, dit sol ej hinna! / Ich wolt, wich wär ein hoher Baum, und könnt' in Waldestiefen stehen!