Ivar Hallström (1826−1901)

Variationer över den svenska Folkvisan "Sven i Rosengård" / Variations over the Swedish folk song 'Sven i Rosengård'

Print

Theme: Andante - Var. I: Più animato - Var. II: Allegro - Var. III: Allegro moderato - Var. IV: Allegro leggiero - Finale: Andante - Allegro

  • Year of composition: about 1870-1880
  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 5-10 min

Examples of printed editions

I Album för Piano-Musik af Nordiske Komponister, Kristiania, Carl Warmuths Musikforlag, utg. 1878 (C.W. 436)

Description of work

Theme: Andante A minor 2/4, 16 bars, Var. I: Più animato, 16 bars, Var. II: Allegro, 16 bars, Var. III: Allegro moderato 6/8, 16 bars, Var. IV: Allegro leggiero A major 2/4, 16 bars, Finale: Andante A minor, 10 bars, Allegro, 26 bars, in total 116 bars