Ivar Hallström (1826−1901)

24. [Tjugofyra] Stycken för Piano i form af Etuder [24. (Twenty-four) Pieces for Piano in Form of Etudes]

Print

I. Allegro moderato
II. Allegro agitato
III. Andante [Andantino]
IV. Allegro moderato
V. Allegretto
VI. Andantino
VII. Leggierissimo
VIII. Andantino con sentimento
IX. Allegro moderato e maëstoso
X. Andante con moto
XI. Adagio
XII. Allegro moderato
XIII. Allegretto e sempre leggiero
XIV. Allegro agitato
XV. Allegro
XVI. Lento maëstoso. Sarabande
XVII. Allegretto leggiero
XVII. Allegro
XIX. Andantino grazioso
XX. Allegro agitato
XXI. Allegro
XXII. Allegretto
XXIII. Allegro vivace
XXIV. Allegro molto

  • Year of composition: July 1859 (according to autograph)
  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 30-40 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallströms arkiv. Pianoverk. Samlingsvolym [Ivar Hallström's archive. Piano works. Collection volume] including 'Första Walsen dansad hos D.D.R.R.H.H. Hertigen och Hertiginnan af Östergöthland den 28 januari 1859', '24. Stycken för Piano i form af Etuder' [sic], '11 Pianostycken', 'En räddad engel. Fantasi', stycke utan titel ("Maestoso Ess-dur") [piece without a title ('Maestoso in E-flat major')], "Marsch (F-dur)" [March (in F major)], 'Turkisk ballett [sic] ur "Den bedragne Paschan"', 'Hin ondes snaror. Sagospel med tal och sång i prolog och tre akter af H. Christiernson', 'Menuet d'Exaudet du temps de Henri IV', 'Variationer öfver folkvisan "Sven i Rosengård". 1864', 'En dröm. Klaverutdrag', 'Kung Carl Eriksgata af Talis Qualis. Declamation med musik. 1877' och 'Gamla minnen! Ett litet albumblad'

Description of work

I. Allegro moderato C major 6/8
II. Allegro agitato A minor 2/4
III. Andante [Andantino] F major 4/4 (C)
IV. Allegro moderato D minor 3/4
V. Allegretto B-flat major - E-flat major - B-flat major 3/4
VI. Andantino G minor 3/4
VII. Leggierissimo E-flat major 3/4
VIII. Andantino con sentimento C minor 3/8
IX. Allegro moderato e maëstoso A-flat major 4/4 (C)
X. Andante con moto F minor - D-flat major - F minor 3/4
XI. Adagio D-flat major 4/4 (C)
XII. Allegro moderato B-flat minor 3/4
XIII. Allegretto e sempre leggiero F-sharp major 6/8
XIV. Allegro agitato E-flat major 2/4
XV. Allegro B major 6/8
XVI. Lento maëstoso. Sarabande G-sharp minor - G-sharp major 3/4
XVII. Allegretto leggiero E major 3/8
XVII. Allegro C-sharp minor 2/4
XIX. Andantino grazioso A major 2/4
XX. Allegro agitato F-sharp minor 4/4 (C)
XXI. Allegro Scherzo D major 3/4
XXII. Allegretto B minor 6/8
XXIII. Allegro vivace G major 2/4
XXIV. Allegro molto E minor 4/4 (C)


Work comment

III. Andante: the tempo marking has been altered in pencil to 'Andantino'. This piece (a.o.) also shows fingering (in pencil).