• Year of composition: 1885
  • Work category: Opera
  • Text author: 'Carmen Sylva' (pseudonym for Queen Elisabet of Rumania), translation: Frans Hedberg
  • First performed: The Royal Opera 24 February 1885. Contributers: H. Strömberg (Vlad), F. Forstén (Radu), M. Grabow (Neaga), D. Edling f Niehoff (Ileana), A. Ödmann (Sandu), A. Janson (Paraschiva), M. Laurin (En herde [A shepherd])
  • Duration: Approx. 90-120 min

Instrumentation

2*.2.2.2 / 4.2.4.0 / timp, perc, hp / str
(picc)
perc: bass dr, cymb, trgl, gong, tambourine
(fl I + clar I on stage in the beginning of Act [III] IV)

Solo voices/choir

Vlad (bass)
Neaga, his daughter (soprano)
Radu, his son (bass/baritone)
Ileana, Radu's bride (mezzo-soprano)
Sandu (tenor)
Paraschiva, an old gypsy woman (alto)
En herde [A shepherd] (soprano; breeches role]

Peasants, Gypsies, Convicts, Guards, Soldiers, Monks

2 sopranos (Neaga, A shepherd), 1 mezzo-soprano (Ileana), 1 alto (Paraschiva), 1 [2] tenor (Sandu, [A shepherd]), 1 bass/baritone (Radu)

Choir: Female choir with soloist parts (S.S.A.A.), Male choir with soloist parts (T.T.B.B.), Mixed choir with soloist parts (S.A.T.B.)

Location for score and part material

Handwritten (probably autograph) score, prompter part (Act I) and in piano reduction for ballet rehearser (Act I-III) and orchestra parts are available from the Musik- och teaterbiblioteket collections.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Kungl. Teatern, Operor, N 5 [The Royal Opera, Operas, N 5]

Description of work

The story takes place in Rumania

Act I
[Prelude] Andante grave E-flat major 4/4 (C) (varying tempi, keys and time signatures)

Saltgrufvorna i Ocna [The salt mines in Ocna]

Scene 1: Vlad, Straffångar [Convicts], (Sandu)
Scene 2: De förre [The above], Sandu
Scene 3: De förre, En officer, Vakter [The above, An officer, Guards]

Act II
[Prelude] Allegretto leggiero E-flat major 4/4 (C)

Byn Rucǎr [The village of Rucǎr]

Scene 1: Unga flickor [Young girls]
Scene 2: Vlad
Scene 3: Unga flickor, Zigenerskor, Vlad [Young girls, Gypsies, Vlad]
[Dance]: Allegro vivace G minor 2/4
[Dance]: Presto E minor 6/8
Scene 4: De förre [The above], Paraschiva, Neaga
Scene 5: De förre (utom Paraschiva och zigenerskorna) [The above (except Paraschiva and the Gypsies)], Choir
Scene 6: Neaga, Vlad

Act III
[Prelude] Allegro giocoso D major 2/4

Byn Goleschti [The village of Golești]

Scene 1: Bondfolk [Peasants]
Scene 2: Vlad, Neaga
Scene 3: De förre, Flickor och gossar [The above, Girls and boys]
[Dance]: Allegro non troppo B-flat major 2/4
[Dance]: Allegro [non troppo crossed out, substituted with vivo (in pencil]) G minor 3/4
Scene 4: [instrumental] A la Marcia C major 2/4
De förre, Radu och Ileana med följe [The above, Radu and Ileana with entourage]

Act IV
[Prelude] Andante E-flat major 3/4 - 6/8

Vid klostret Sinaïna i Karpatherna [By the Sinaïna monastery in the Carpathian Mountains]

Scene 1: [fl I and clar I play ad libitum/a piacere on the stage] En herde [A shepherd]
Scene 2: Neaga, Vlad
Scene 3: De förre, Radu, Munkar, Bondfolk [The above, Radu, Monks, Peasants]
Scene 4: Sandu
Scene 5: Sandu, Neaga
Scene 6: Gunshots from the soldiers, which hit both Sandu and Neaga. Radu falls on his knees beside the two dead. De förre, Soldater, Radu [The above, Soldiers, Radu]

[For the complete storyline (in Swedish), see the Swedish page of the same work.]


Work comment

According to the score of Act I, Hallström seems to originally have divided the act into two sections, but later altered (in pencil) to Act I and Act II. (However, he has not amended the numbering of the following acts, which is why the numbers on the covers of Act III and IV differ from those indicated in the actual score.)

The orchestra material lacks scene and song numbers as well as role names (whereas the libretto indicates both scene numbers and role names).


Libretto/text

(Song numbers missing)

Act I

Kör (Straffångar) [Choir (Convicts)]: Eviga träldom, Eviga natt, Dystert i hvalfven, Fasan sig satt (Scene 1)

Sandu: I denna håla, Från ljuset skiljd
Sandu: Som solen! Som kol hennes ögon (Scene 2)

Kör (Staffångar) [Choir (Convicts)]: Eviga träldom, Eviga natt, Dystert i hvalfven, Fasan sig satt (Scene 3)

 

Act II

Kör (Unga flickor) [Choir (Young girls)]: I brunnen bor ett trolleri - Det skymmer re'n, så sen deri! (Scene 1)

Vlad: På tjugo år, hur mycket ändrat sig! (Scene 2)

Kör (Unga flickor) [Choir (Young girls)]: Zigenarflickor! Små Paparude - rude! Låt det regna, hägna (Scene 3)

Paraschiva: Fick jag lilla munnen äta - Din väg, den bär blommor
Kör (Unga flickor) [Choir (Young girls)]: Nu mig, nu mig, nu mig! Käraste mor Paraschiva
Paraschiva: Du tänker stilla på den unge herden
Kör (Unga flickor) [Choir (Young girls)]: För hvem? för hvem? Hvar dväljes vår herde?
Paraschiva: Dock du förtärs af svartsjukt qval, Och hämnd du tänker på
Kör (Unga flickor) [Choir (Young girls)]: Det är sannt [sic], det är sannt! Du ser klart, det hörs grannt! (Scene 4)

Kör (Unga flickor) [Choir (Young girls)]: Neaga! Neaga! Der står hon ... // Sörjer du? Gråter du? Sköna bruden är så blek!
Vlad: Är du Neaga? Din älskade, Sandu? Och Florea din moder? Och Radu din broder?
Neaga: Min moder är död! Min broder ej här ...
Vlad and Neaga: Fast fremmande till dragen, Hvarandra funno vi!
Kör (Unga flickor) [Choir (Young girls)]: Från Ocna! En fånge, Som röfvat, som mördat! (Scene 5)

Vlad: Jag är benådad! /.../ Så kom med mig, Den hemlös vordne
Neaga: Och var du ej min fader, Jag följde dock med dig, Ty du har trott på mig!
Vlad and Neaga: Förskjutne gå vi båda, Oss trycker verldens bann (Scene 6) 

 

Act III

Kör (Bondfolk) [Choir (Peasants)]: Slå i! Slå i! Vårt lif doftar fröjd, Som vårt vin -
Kör (Bondfolk) [Choir (Peasants)]: Brudsvenner, till häst nu! Hej, hej, hej! - (Scene 1)

Neaga: O himmel, fall öfver mig! O vatten, uppsluka mig!
Vlad: Djupt i min dotters hjerta Jag knifven stöta kan (Scene 2)

Neaga: Denna natt är nu ock förliden, Dag jag hälsar med bitter tår
Kör (Flickor och gossar) [Choir (Girls and boys)]: Allt för sorglig! Vi äro glada!
Neaga: Uppå min fåle red jag Till kärestan åstad
Kör (Gossarne) [Choir (The boys)]: Du sjelf har de svartaste ögon -
Kör (Flickorna) [Choir (The girls)]: Kan du än flera sånger Om qval och hjertenöd?
Vlad: I maj, en vacker morgon, Då hände det sig (Scene 3)

Neaga: Radu, Radu! Min broder! Min broder är funnen!
Ileana: Radu, säg, är det din fader? Är du väl tiggarns son?
Radu: Jag känner ... den gamle ej!
Ileana: Dock denna flicka Med vackra ögon, Med hvita tänder Och mörka lockar
Neaga, Ileana, Vlad: Han känner ej De tiggande arme
Vlad: Vi gå! Dock förbannelsen, som tryckt mig, På dig fege, falle neder!
Kör (Brudsvenner [Groomsmen(?)]) []: Förbannad han af fadren är! För honom finnes ej hopp! (Scene 4)

 

Act IV

En herde [A shepherd]: Min flicka är i dal, På höjden gå små fåren /.../ Hon slog sitt röda band (Scene 1)

Vlad: Trött jag vacklar - förmår ej mera - Vägen är lång, min fot är tung - Låt mig få hvila!
Neaga: [Fader, så slumra här.] Stilla är qvällen, Tyst ligger jorden, Längesen slumra Herden och hjorden. (Scene 2)

Kör (Munkar) [Choir (Monks)]: Se hur han sjunkit neder, Så blek och kall.
Neaga: Jag ber er fromme bröder, O, bistån mig arma!
Radu: Död i förbannelse! Är jag evigt förlorad?
Vlad: Hvem stör mig uti min dödsstund? /.../ Ha! Du fördömde!
Radu: Förbannelsen tag bort! Om ock min synd var svår
Kör ([Landtfolk], Alla) [Choir (Peasants), All)]: Han har förlåtit, Frid du nu finner
Kör (Munkar) [Choir (Monks)]: Bönhör oss herre, hör oss! Gif friden åt hans själ! (Scene 3)

Sandu: Ack, jag förmår ej mer! Ända hit sökte jag Neaga ... (Scene 4)

Neaga, Sandu: Ack himmelska fröjd, jag funnit mitt allt! Hur ler ej mitt lif, nyss bittert och kallt! (Scene 5)

Kör (Soldater) [Choir (Soldiers)]: Hans spår gick uppåt - Nej, nedåt gick det - 
Sandu: Nu god natt ... du min ljuva -- Hulda brud! Kom med ...
Neaga: Ja ---
Sandu and Neaga: Till de sällas gårdar!
Sandu: Hur skönt ... o hur skönt! Der skall vår lycka gro --- Neaga ... Jag är fri! (Scene 6)