Ivar Hallström (1826−1901)

New Songs at the Piano. Enslingen

Print
  • Year of composition: Ca 1857 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Wallin
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Nya Sånger vid Piano, Abr. Lundquists Musikhandel, A-m L. 346 (book includes: Sensitiva, Min är du, min!, Enslingen, Klagan, Sångarens hem)

Description of work

Moderato F minor 2/4


Libretto/text

1. Yra nöjen! faren väl, tysta skuggor! sången

2. När mig lyckan går förbi, och ej mera känner

3. Gömmen mig i eder famn, gömmen grannt [sic] derinne [sic]