Ivar Hallström (1826−1901)

Nya Sånger vid Piano. Klagan [New Songs at the Piano. Lament]

Print
  • Year of composition: c. 1857 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: [King Oscar II of Sweden (1829-1907)]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Nya Sånger vid Piano [New Songs at the Piano], Abr. Lundquists Musikhandel, A-m L. 346 (book includes: Sensitiva, Min är du, min!, Enslingen, Klagan, Sångarens hem)

Description of work

Wistful A minor 3/4


Work comment

The title of the poem is also 'Trastens klagan' [The thrush's lament]


Libretto/text

1. En liten trast i tallens topp, jag hörde slå en gång

2. Han sjöng: "om flydda dagars fröjd, om menskans [sic] grymma lott

3. "Och sedan sakna under år, hvad snabba stunden gaf"

4. Men hvad han sjöng den lilla trast, jag mer och mer förstod

5. Den väna fågeln flög din väg, Och lät mig gråta ut

6. Ack! månan strålar blott till svar Så kallt på väna'n ö