Ivar Hallström (1826−1901)

New Songs at the Piano. Sångarens hem

Print
  • Year of composition: Ca 1857 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: [Carl Rupert] Nyblom
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Nya Sånger vid Piano, Abr. Lundquists Musikhandel, A-m L. 346 (book includes: Sensitiva, Min är du, min!, Enslingen, Klagan, Sångarens hem)

Description of work

Varmt och ej för långsamt C major 4/4 (C)


Libretto/text

1. Mitt hem är så ringa, dess dörr är så låg

2. Väl skimra ej kronor i sångarens tjäll

3. Så lycklig är icke en Kung i sitt slott

4. Ja, sjunga jag vill, hvad mitt hjerta förmår