Ivar Hallström (1826−1901)

Fyra Sånger vid Piano [Four Songs at the Piano]. 2. Sången

Print
  • Year of composition: c. 1899 (according to Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Oscar Bergström
  • Dedication: To Anny Alenius (according to score print)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Lundquists Kongl. Hof-Musikhandel, Georg Abr-son Lundquists Förlag, Abr. L. 3233 (book includes: 1. Apollos sång, 2. Sången, 3. 'Som jag vill', 4. Frid)

Description of work

Jubilant and breathtakingly fast D major 12/8 - 4/4 (C) - 12/8


Libretto/text

Högt må klinga min sång, ja, min jublande sång för ung, för gammal i landen