Ivar Hallström (1826−1901)

Songs at the Piano. Maikäfers [sic] Serenad för Ögontröst (from Elfvornas qvällar by T. K.)

Print
  • Year of composition: 1853 (according to Musik- och teaterbiblioteket's autograph register)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Thekla Knös
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Rylander & Komp., Ed. no. 377 (book includes: Maikäfers Serenad för Ögontröst, Tankar på Hemmet, Ynglingen, Tåren, Serenad, Önskan, Vaggvisan, Vestanvinden)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andantino B-flat major 3/8


Libretto/text

1. Lilla kära ögontröst, fram ur gräs och mossa sprungen

2. Du i dalen växer vild, ej i något drifhus tvungen

3. Hjertats fina gyllne drag, fast du gömmer dem

4. Lilla kära ögontröst, tag ej illa serenaden