Ivar Hallström (1826−1901)

Songs at the Piano. Tankar på Hemmet

Print
  • Year of composition: 1855 (according to Musik- och teaterbiblioteket's autograph register)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: (O**** F******* [Oscar Fredrik, Oscar II] according to Musik- och teaterbiblioteket's autograph register
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Rylander & Komp., Ed. no. 377 (book includes: Maikäfers Serenad för Ögontröst, Tankar på Hemmet, Ynglingen, Tåren, Serenad, Önskan, Vaggvisan, Vestanvinden)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andante E major 3/8


Libretto/text

Min lyras strängar: Ljuden sakta! I veka toner smält upp min sång!