Ivar Hallström (1826−1901)

Songs at the Piano. Ynglingen

Print
  • Year of composition: 1849 (1949 according to Musik- och teaterbiblioteket's autograph register, but probably refers to 1849)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Johan Ludvig Runeberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Rylander & Komp., Ed. no. 377 (book includes: Maikäfers Serenad för Ögontröst, Tankar på Hemmet, Ynglingen, Tåren, Serenad, Önskan, Vaggvisan, Vestanvinden)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Allegretto A-flat major 6/8


Libretto/text

1. Vind, som mig smeker och lemnar

2. Bölja, som gungar min julle [sic]

3. Tankar, otaliga tankar