Ivar Hallström (1826−1901)

Songs at the Piano. Tåren

Print
  • Year of composition: 1854 (according to Musik- och teaterbiblioteket's autograph register)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: 'After Byron' (according to score print)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Rylander & Komp., Ed. no. 377 (book includes: Maikäfers Serenad för Ögontröst, Tankar på Hemmet, Ynglingen, Tåren, Serenad, Önskan, Vaggvisan, Vestanvinden)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Moderato F-sharp minor 4/4 (C)


Libretto/text

1. Om dig vänskapen rör, eller kärlek förför

2. För sin Konung och Stat offrar lif en soldat

3. När som sjömannen styr, under stormen som gnyr