Ivar Hallström (1826−1901)

Sånger vid Piano. Serenad [Songs at the Piano. Serenade]

Print
  • Year of composition: 1854 (according to Musik- och teaterbiblioteket's autograph register)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Erik Johan Stagnelius (1793-1823)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Rylander & Komp., Ed. no. 377 (book includes: Maikäfers Serenad för Ögontröst, Tankar på Hemmet, Ynglingen, Tåren, Serenad, Önskan, Vaggvisan, Vestanvinden)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andante A-flat major 2/4


Libretto/text

1. Dagen förlåter de mörkande zoner

2. Härligt azuren af eldar besjälas

3. Häcken tycks sörja, att solen är gången

4. Dvalan kring lundar och ängar sig sprider