Ivar Hallström (1826−1901)

Sånger vid Piano. Önskan [Songs at the Piano. (A) Wish]

Print
  • Year of composition: 1854 (according to Musik- och teaterbiblioteket's autograph register)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: C. F. Dahlgren [referring to Carl Fredrik Dahlgren (1816-1895)]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Rylander & Komp., Ed. no. 377 (book includes: Maikäfers Serenad för Ögontröst, Tankar på Hemmet, Ynglingen, Tåren, Serenad, Önskan, Vaggvisan, Vestanvinden)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andantino con moto D major 2/4


Libretto/text

1. Fick jag som en svala vara, Sätta mig på vassens strå

2. Eller fick som svan jag fara, När som sommarns fröjd är slut

3. Se! som fåglen uti buren, Är jag stängd från ljus och sol

4. Dock på himlen upp jag skådar, Sommarn dit har flyttat opp