Ivar Hallström (1826−1901)

Songs at the Piano. Vaggvisan

Print
  • Year of composition: 1854 (according to Musik- och teaterbiblioteket's autograph register)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Thekla Knös (1815-1880)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Rylander & Komp., Ed. no. 377 (book includes: Maikäfers Serenad för Ögontröst, Tankar på Hemmet, Ynglingen, Tåren, Serenad, Önskan, Vaggvisan, Vestanvinden)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Calm, although not too slow G minor 12/8


Libretto/text

1. Sång! som genom verlden gått
För att hvila bringa

2. Fridfull, som ett sakta sus
Ifrån dunkla lunder

3. När en klagan, när ett hopp
Vill i otid vakna