Ivar Hallström (1826−1901)

Blommornas Undran. Idyll af O**** F****** componerad för Soli, Chör och Piano [Idyll composer by O. F. composed for soli, choir and piano]

Print

I. Introduction
II. Allegro molto
III. Allegro moderato
IV. Andante

  • Year of composition: 1859 (according to the autograph record of Musik- och teaterbiblioteket; note in pencil in the score print: '1850')
  • Work category: Several choirs and instruments
  • Text author: O**** F****** (Prince Oscar Fredrik [brother to Carl XV], later Oscar II)
  • Dedication: Dedicated to His Majesty the King Carl XV
  • Duration: Approx. 15-20 min

Solo voices/choir

Solo voices:
Papilio (soprano)
Majrosen (soprano/alto)
Pingstliljan (soprano/alto)
En käringtand (alto)
Rosalia (soprano)
Astolf (tenor)
tenor soloist (no character name)
bass soloist (no character name)

Choir:
Trio af Penséer: S.S.A.
Chör I, Chör af Förgätmigej: S.S.A.A.
Chör II: S.S.A.A.
Chör af vårvindar: S.S.A.T.T.B
Chör: S.S.A.A.T.B.

Examples of printed editions

Piano reduction published by Musikaliska Konstföreningen's publisher. Printed at Abr. Hirsh

Location for score and part material

Piano reduction and photo copies of string parts (probably written by Hallström) in the collections of Musik- och teaterbiblioteket.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallström's archive

Description of work

I. Introduction (Chör, S.A.T.B.): Andantino G major 3/8
II. (Bass and tenor solo): Allegro molto C major 4/4 (C)
III. (Blommorna titta nyfikna och undrande upp ur den friska daggstänkta gräsmattan; Soprano and alto soli, Chör af Blomsterandar, S.S.A.A., Trio af Penséer, S.S.A.; Papilio flyger bort till de båda älskande [Rosalia, Astolf] och kringfladdrar dem, återvänder sedan till blommorna, återtar sin vanliga art, återkommer därefter i fullt flygande): Allegro moderato F major (varying key signatures) 2/4 (varying time signatures)
IV. (Middagsvinden börjar blåsa upp; Soprano and alto soli, Chör af vårvindar, S.S.A.T.T.B., Chör af Penséer och Förgätmigej, S.S.A.A.): Andante - Andantino C major - G major 6/8 - 3/8


Libretto/text

I. Morgonsol bland träden lyser vänligt öfver dalens äng

II. Från gröna kulllens topp i språng, till ljufva kärleksmötet Astolf [sic] ilar / Det kommer ifrån motsatt trakt Rosalia, skön som vårens himmel / O kärleks makt, o kärleks makt, o kärleks makt, o kärleks makt!

III. Men se då! Vi främmande fått! Men se då! Vi främmande fått! Hvad har dem förmått att gästa, att gästa vår ensliga dal?

IV. På gyllene vingar Papilio, förtjust kring de älskande svingar