Ivar Hallström (1826−1901)

Herr Hjalmar och Skön Ingrid. Ballad after a Swedish folksong

Print
  • Year of composition: Autograph to the score dated '4 May 1862'
  • Work category: Mixed choir with solo voice(s) and orchestra
  • Text author: 'Words by Oscar Fredrik' (according to autograph) [= Prince Oscar Fredrik, later Oscar II]
  • Duration: Approx. 20-25 min
  • Detailed duration: Uncertain

Instrumentation

2.2.2.2 / 2.2.3*.0 / timp, perc, 2 hp / str
(bass tbn)
perc: cymb (Cembali [sic]), tub bells (Cloche)

Solo voices/choir

solo parts:
Alto [solo]
Ingrid (soprano)
Modren (alto)
Hjalmar (tenor)
Necken (bass)

soloist quartet: S.S.A.A.

choir: S.S.A.A., T.T.B.B., S.A.T.B.

Location for score and part material

Choral parts in the collections of Musik- och teaterbiblioteket.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallström's collection (2 scores)

Description of work

First Part
I. Opening: Andante G major 4/4 (C)
II. [Choir] Chör af Elfvor och Skogsrån: Andantino con moto G major 6/8
III. Ingrid. [Choir] Chör af Elfvor och Skogsrån: Andante - Allegro moderato - Allegro A minor - F major - F minor 4/4 (C) - 6/8 - 4/4 (C) - alla breve

Second Part
IV. Modren och Ingrid: Andante A minor 3/4 - 6/8
V. [Choir] Chör af Hjalmars Svenner: Allegro vivace F major 4/4 (C)
VI. Hjalmar och [Choir] Chör af hans Svenner: Andante maëstoso D major 4/4 (C)
VII. Ingrid. Hjalmar: Quasi rec. - Più Allegretto D major - B-flat major 4/4 (C)
VIII. [Choir] Chör af Hjalmars Svenner: Rec. - Allegretto - Allegro D major/- minor - F major 4/4 (C)
IX. Necken. [Choir] Chör af Vattenandar: Andante con moto F major 4/4 (C)
X. [Choir] Chör af Hjalmars Svenner: Allegro non troppo C major 2/4 (attaca subito)
XI. Elfdrottningen. Hjalmar. [Choir] Chör af Elfvor: Andantino grazioso - Allegretto D-flat major - C-sharp minor 6/8 - 4/4 (C) - 6/8 (varying tempo marks, key and time signatures)
XII. Ingrid. Hjalmar. Necken. [Choir] Chör af Hjalmars Svenner och Vattenandar: Allegro moderato - Andante A-flat major - G-flat major - C minor 4/4 (C) - 6/8 (varying tempo marks, key and time signatures)
XIII. [Choir] Chör af Ægirs döttrar: Andantino F major 6/8
XIV. [Choral Finale] Slut-Chör: Andante - Moderato C major 4/4 (C)


Libretto/text

I. Inledning: Skön Ingrid, hon gångar sig allt uti skog

II. Chör af Elfvor och Skogsrån: Midnattsskuggor, sväfven mellan dystra tallar

III. Ingrid. Chör af Elfvor och Skogsrån: Hvar är jag? Hvad? midt i djupa skogen!
Ingrid! Ingrid! Ingrid! Ingrid!
Vackra barn! Vackra barn! Vakta dig för Neckens garn!

IV. Modren och Ingrid: O dotter! Väl tärs du af hemligt qval
Ja, moder! Ej längre som fordom jag är

V. Chör af Hjalmars Svenner: Nu Riddar Hjalmar sina män månd' båda fort tillsamman
Hofvarna gnistra mot hällen, hornen de smattra mot fjällen

VII. Ingrid. Hjalmar: Snart bröllopet stod med lekar och fröjd, med mycken ståt och ära
Bort denna sorg, jag i ditt öga ser

VIII. Chör af Hjalmars Svenner: Skön Ingrid, nu var hon åter så glad
Fort på de fradgande fålar!

IX. Necken. Chör af Vattenandar: En ann', en ann' hon gav sin hand!
Dödlige, darra! häpna för hafsgudens harm.

X. Chör af Hjalmars Svenner: Forssen [sic] går vildt bland skär, Högväxt står furan här

XI. Elfdrottningen. Hjalmar. Chör af Elfvor: O kom, du sköne yngling, kom! Jag längtar att sluta dig till mitt bröst
Kom, o kom, o yngling kom! O kom, o kom, o kom!

XII. Ingrid. Hjalmar. Necken. Chör af Hjalmars Svenner och Vattenandar: Och Riddar Hjalmar af hästen sprang, med honom alla hans fränder

XIII. Chör af Ægirs döttrar: Arla morgonstund! Sakta vagga öfver sjön emot strand den fagra mön

XIV. Slut-Chör: Det ljusnade i lund, det ljusnade på våg, och sommardagens drott på himmel blå