Ivar Hallström (1826−1901)

Vikingarne. Opera i 3 akter [The Vikings. Opera in 3 acts]

Print
  • Year of composition: Probably 1870s
  • Work category: Opera
  • Text author: Frans Hedberg (1828-1908)
  • First performed: 6 June 1877, the Royal Opera [the ’Gustavian Opera House’, demolished in 1892], Stockholm. Contributors: H. Håkansson (Raimond), F. Stenhammar, née Andrée (Isaura), O. Arnoldson (Rolf), C. F. Lundqvist (Björn), W. Söhrling, m. Strandberg (Astrid), S. Carlsson (Bertha), H. Strömberg (En abbot [An abbot]), G. Henrikson (En trubadur [A troubadour]), C. Hallengren (En bard [A bard]), F. Malmsjö (En hovman [A courtier]), R. Ohlsson (En viking [A viking]), V. Sandstedt (En viking [A viking]) [according to Ralf, Klas: Kungliga Teatern - repertoar 1773-1973 (1974)]
  • Duration: Approx. 120-180 min
  • Detailed duration: Uncertain

Instrumentation

3*.2.2.2 / 4.2*.3*.1 [partituret: 4.2.4.0] / timp, perc, hp / str
(picc, 2 cornets à pistons, bass tbn)
perc: trgl, bass dr, cymb

Solo voices/choir

Raimond, Furste af Provence [King of Provence] (baritone)
Isaura, hans dotter [his daughter] (soprano)
Rolf Vidtfarle [sic], nordisk sjökonung [Nordic Sea-King] (tenor)
Björn, hans fosterbroder [his foster brother] (baritone)
Astrid, nordisk jarladotter [Nordic Jarl's daughter] (mezzo-soprano)
Bertha, Isauras tärna [Isaura’s maid] (soprano)
En Abbot [An Abbot] (bass)
En Trubadur [A Troubadour] (tenor)
En isländsk Bard [An Icelandic Bard] (bass)
En Hofman [A Courtier] (tenor)

Två vikingar: En åldrig, En ung [Two Vikings: One aged, One young] (tenor, bass)

Hoffolk, Riddare, Tärnor, Vakt, Landtfolk, Munkar, Vikingar [Courtiers, Knights, Maids, Guard, Peasants, Monks, Vikings]

2 sopranos (Isaura, Bertha), 1 mezzo-soprano (Astrid), 3 tenors (Rolf, En trubadur, En hofman [Rolf, A Troubadour, A Courtier]), 2 baritones (Raimond, Björn), 2 basses (En abbot, En bard [An Abbot, A Bard]), and 1 tenor + 1 bass (Två vikingar [Two Vikings])

Choir: S.S.A., T.T.B.B., S.A.T.B.

Examples of printed editions

Libretto published by Albert Bonniers Förlag, Stockholm (1877)

Location for score and part material

Score in autograph and handwritten part material (orchestral parts) in the collections of Musik- och teaterbiblioteket, as well as 'Repetiteur' [Répétiteur'] material for the ballets.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Kungl. Operan, Operor: V 6 (partitur) [The Royal Opera, Operas: V 6 (score)]

Description of work

Akt I [Act I]
Förspel [Prelude]: Andante maëstoso - Allegro molto A major 4/4 (C) - 3/4 - 6/8
1. Introduction: Allegro leggiero D major – G major 6/8
Ballett [Ballet]: Allegro F major 3/4
2. Scen och Chör [Scene and Chorus]
3. Scen och Cavatina [Scene and Cavatina]
4. Marsch, Scen och Chör [March, Scene and Chorus]
Marsch: Allegro moderato C major 4/4 (C)
5. Chor af Munkar [Choir of Monks]
6. Scen [Scene]
7. Final [Finale]

Akt II [Act II]
8. Introduktion och Aria [Introduction and Aria]
Introduktion [Introduction]: Andante F major 6/8
9. Duo [Duet]
10. Scen och Chör [Scene and Chorus]
11. Duo [Duet]
12. Qvartett [Quartet]
13. Final [Finale]

Akt III [Act III]
14. Förspel och Chör [Preludium and Chorus]
Förspel [Preludium]: Allegro moderato (ändrat till vivace) C minor 4/4 (C)
15. Scen [Scene]
16. Duo [Duet]
17. Qvartett [Quartet]
18. Cavatina
19. Duo [Duet]
20. Scen [Scene]
21. Final [Finale]

***
The action takes place in Provence, at the beginning of the 10th C.

Act I
A terrace outside Raimond’s palace.

Scene 1: Raimond, Isaura, Bertha, Hofmän, Tärnor, Trubaduren, Landtfolket [Raimond, Isaura, Bertha, Courtiers, Maids, The Troubadour, The Peasants]
Scene 2: De förre, En hofman [The above, A Courtier]
Scene 3: Isaura, Bertha
Scene 4: A signal is heard from the sea. De förre, Raimond, Hofmännen (väpnade), Folket (från båda sidor i fonden) [The above, Raimond, The Courtiers (armed), People (from both sides of the backdrop]
Scene 5: De förre, Abboten, Munkar [The above, The Abbot, Monks]
Scene 6: De förre [The above], Björn
Scene 7: The curtain falls to the sound of cups and cheers. De förre, Rolf, Björn, Barden, Vikingar [The above, Rolf, Björn, The Bard, Vikings]

Akt II [Act II]
A lush park with palms and Mediterranean treas. Nearing sunset.

Scene 1: Rolf
Scene 2: Den förre, Barden [The above (Rolf), The Bard]
Scene 3: Rolf (gömd), Isaura, Bertha, Tärnor [Rolf (hiding), Isaura, Bertha, Maids]
Scene 4: Isaura, Rolf
Scene 5: De förre, Björn och Astrid [The above, Björn and Astrid]
Scene 6: De förre, Raimond, Abboten, Hofmän, Tärnor, Bertha. Sedan Barden och Vikingarna [The above, Raimond, The Abbot, Courtiers, Maids, Bertha. Thereafter The Bard and The Vikings]

Akt III [Act III]
On the shore.

Scene 1: Vikingarne [The Vikings]
Scene 2: Rolf, Björn, (derpå) Astrid och Barden [Rolf, Björn, (then) Astrid and The Bard]
Scene 4: Astrid
Scene 5: Den förra, Isaura [The above (Astrid), Isaura]
Scene 6: Astrid dies. De förre, Rolf [The above, Rolf]
Scene 7: Rolf holds Astrid in his arms aboard his ship, which has been set ablaze. Björn throws himself on his sword. The curtain falls while the burning ship disappears. De förre, Raimond, Abboten, Hoffolk, Tärnor och Munkar (från höger), Björn, Barden och Vikingarne (från stranden) [The above, Raimond, The Abbot, Courtiers, Maids and Monks (from the right), Björn, The Bard and The Vikings (from the shore)]

[For the complete storyline (in Swedish), see the Swedish page of the same work.]


Libretto/text

Act I

1. Introduction
Af vinskördens fest här bilden du ser (Trubaduren [The Troubadour])
Så länge fridens sol mot edra skördar ler (Isaura, Raimond)
Jublande sångers glada ljud prise dig i ungdomsskrud! (Chor [Landtfolket] [Choir (The Peasants)])

2. Scen och Chör [Scene and Chorus]
Min furste, från tornet väktaren ser ett drakskepp, som håller mot stranden ner! (Hofmannen, Isaura, Raimond, Chor [The Courtier, Isaura, Raimond, Choir])
Ve oss, om stormar sig samman..., för att störta vår fredliga lycka ner! (Chor [Choir])

3. Scen och Cavatina [Scene and Cavatina]
Se, folket, hur af skräck betaget, det från den glada festen flyr! (Isaura)
Det räds att bli i stoftet slaget af fienden, om mot oss styr! (Bertha)

4. Marsch, Scen och Chör [March, Scene, and Chorus]
Ej bleknen så för farans hot, Guds moder den från oss afvänder (Raimond)
Hör hvilka ljud! (Isaura)
Hvad dystra ljud! (Chor [Choir])

5. Chor af Munkar [Choir of Monks]
Från nordmännens raseri och vilda härskri Guds moder bevara oss (Chor af Munkar [Choir of Monks])
Med bön och botgörelse om nåd vi dig be! (Abboten [The Abbot])
Recitativ: En kämpe steg från drakens bord (Hofmannen [The Courtier])
Må han infinna sig - jag vill hans budskap höra. (Raimond)

6. Scen [Scene]
Vår furste här för dig du ser, och sed det är, när bud man bringar (Hofmannen [The Cuortier])
För Asa-Odin, Thor och Frej jag böjer knä ... för menskor [sic] ej! (Björn)
Så säg ditt bud, dig ingen tvingar, att bryta mot din gamla sed! (Raimond)

7. Final [Finale]
Hvilken djerf och dristig man i sin blanka vapenskrud! (Chor)
Visa hvad din kraft förmår, läk den djerfve vikings sår (Raimond)
Ja, min far, jag det pröfva skall! (Isaura)
Värna kyrkan fromt från fall, och hon dig välsigna skall! (Abboten)
Viking för vida vinkande hågen (Vikingarne)
Var helsad, Kung i söderns rika land (Rolf)
Välkommen till den provençalska bygd, du djerfve främling ifrån nord! (Raimond)
Ung Astrid är mer vän, och högre tro skall du hos henne finna! (Björn)

 

Act II

8. Introduktion och Aria [Introduction and Aria]
Jag får ej längre svärma I detta paradis (Rolf)

9. Duo [Duet]
Der sitter han åter på marmorbänk (Barden [The Bard])
Sjunker purpursegel i hägrande haf (Barden [The Bard])
Och såg du då en dal så rik (Rolf, Barden [Rolf, The Bard])

10. Scen och Chör [Scene and Chorus]
Sänkt har sig åter Sol i förgyllande våg! (Tärnor [Maids]) 

11. Duo [Duet]
Du far alltså? Jag måste bort från dig! (Isaura, Rolf)

12. Qvartett [Quartet]
Harm och smärta hos mig brinna (Astrid, Isaura, Rolf, Björn)

13. Final [Finale]
Man hade rätt! Tillsamman Vi se dem båda här! (Chor [Choir])
Och nu, tillbaks till stranden! (Björn, Rolf, Isaura, Astrid, Raimond, Abboten, Hofmän och Tärnor, Vikingarne [Björn, Rolf, Isaura, Astrid, Raimond, The Abbot, Courtiers and Maids, The Vikings])
 

Act III

14. Förspel och Chör [Preludium and Chorus]
Höggo vi med svärd, Hvar vi summo på våg (Vikingarne [The Vikings])
Hymn: Hell dig, älskade nord, du vår fädernejord! (Alla [All]) 

15. Scen [Scene]
Han niding kallat mig! Vid Thor! (Björn)

16. Duo [Duet]
Här är jag för att straffa dig (Rolf)
Du är det, icke jag, som låg (Björn)
Freja! låt din makt (Rolf)
Thor, du starke gud (Björn)

17. Qvartett [Quartet]
Fosterbröder i strid? (Barden [The Bard])
Bort! bort! (Rolf)
Här skiljer blott strid! (Björn)
Hör på mig, Björn! låt svärdet vara (Astrid)
Väl! jag viker (Björn)
Vreden viker (Astrid)
Kung ej sviker (Barden [The Bard])
Vreden viker (Rolf)

18. Cavatina
Vår ungdoms lycka, den var blott en dröm (Astrid)

19. Duo [Duet]
Han har mig flytt! Så kall och blek (Isaura)
Hvad vill du mig? (Astrid)
Skynda att lemna (Isaura)
Nej skynda, dig hämna (Astrid)

20. Scen [Scene]
Hvem ropar här? Mäktige gudar! Astrid det är! (Rolf)

21. Final [Finale]
Hvad (döds-)skri nått vårt öra, Hvad föregår det här? (Provençalerna [The people of Provence])
Min dotter, mig svara (Raimond)
Fader! Fader! (Isaura)
Hvad dödsrop vi höra (Vikingarne [The Vikings])
Må alla helgons skara (Abboten [The Abbot])
Broder! (Björn)
Fasansfulla, grymma öden! (Alla [All])
Döden försonar allt lifvets qval (Rolf)
Nej, bida! Sjökungens färd tör nu gå vida (Barden [The Bard])
Domine, domine! In æternis: Dona eis Tuam pacem Et requiem (Provençalerna [The people of Provence])