Ivar Hallström (1826−1901)

Vikingarne. Opera in 3 acts

Print
  • Year of composition: Probably 1870s
  • Work category: Opera
  • Text author: Frans Hedberg
  • First performed: 6 June 1877, the Royal Opera, Stockholm. Contributors: H. Håkansson (Raimond), F. Stenhammar f Andrée (Isaura), O. Arnoldson (Rolf), C. F. Lundqvist (Björn), W. Söhrling g Strandberg (Astrid), S. Carlsson (Bertha), H. Strömberg (An abbot), G. Henrikson (A troubadour), C. Hallengren (A bard), F. Malmsjö (A courtier), R. Ohlsson (A viking), V. Sandstedt (A viking) [according to Ralf, Klas: the Royal Opera - repertoire 1773-1973 (1974)]
  • Duration: Approx. 120-180 min
  • Detailed duration: Uncertain

Instrumentation

3*.2.2.2 / 4.2*.3*.1 [partituret: 4.2.4.0] / timp, perc, hp / str
(picc, 2 cornets à pistons, bass tbn)
perc: trgl, bass dr, cymb

Solo voices/choir

Raimond, King of Provence (baritone)
Isaura, his daughter (soprano)
Rolf Vidtfarle [sic], Nordic Sea-King (tenor)
Björn, his foster brother (baritone)
Astrid, Nordic Jarl's daughter (mezzo-soprano)
Bertha, Isaura's bridesmaid (soprano)
An Abbot (bass)
A Troubadour (tenor)
An Icelandic Bard (bass)
A Courtier (tenor)

Two vikings: An aged, A young (tenor, bass)

Courtiers, Knights, Bridesmaids, Guard, Peasants, Monks, Vikings

2 sopranos (Isaura, Bertha), 1 mezzo-sopranos (Astrid), 3 tenors (Rolf, A troubadour, A courtier), 2 baritones (Raimond, Björn), 2 basses (An abbot, A bard) and 1 tenor + 1 bass (Two vikings)

Choir: S.S.A., T.T.B.B., S.A.T.B.

Examples of printed editions

Libretto published by Albert Bonniers Förlag, Stockholm (1877)

Location for score and part material

Score in autograph and handwritten part material (orchestral parts) in the collections of Musik- och teaterbiblioteket, as well as 'Repetiteur' material for the ballets.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: The Royal Opera, Operor: V 6 (score)

Description of work

Act I
Prelude: Andante maëstoso - Allegro molto A major 4/4 (C) - 3/4 - 6/8
1. Introduction: Allegro leggiero D major - G major 6/8
Ballet [sic]: Allegro F major 3/4
2. Scene and Choir
3. Scene and Cavatina
4. March, Scene and Choir
March: Allegro moderato C major 4/4 (C)
5. Choir of Monks
6. Scene
7. Finale

Act II
8. Introduction and Aria
Introduction: Andante F major 6/8
9. Duo
10. Scene and Choir
11. Duo
12. Quartet
13. Finale

Act III
14. Prelude and Choir
Prelude: Allegro moderato (changed to vivace) C minor 4/4 (C)
15. Scene
16. Duo
17. Quartet
18. Cavatina
19. Duo
20. Scene
21. Finale

***

For the storyline (in Swedish), see the Swedish page of the same work.


Libretto/text

Akt I

1. Introduction
Af vinskördens fest här bilden du ser (Trubaduren)
Så länge fridens sol mot edra skördar ler (Isaura, Raimond)
Jublande sångers glada ljud prise dig i ungdomsskrud! (Chor [Landtfolket])

2. Scen och Chör
Min furste, från tornet väktaren ser ett drakskepp, som håller mot stranden ner! (Hofmannen, Isaura, Raimond, Chor)
Ve oss, om stormar sig samman..., för att störta vår fredliga lycka ner! (Chor)

3. Scen och Cavatina
Se, folket, hur af skräck betaget, det från den glada festen flyr! (Isaura)
Det räds att bli i stoftet slaget af fienden, om mot oss styr! (Bertha)

4. Marsch, Scen och Chör
Ej bleknen så för farans hot, Guds moder den från oss afvänder (Raimond)
Hör hvilka ljud! (Isaura)
Hvad dystra ljud! (Chor)

5. Chor af Munkar
Från nordmännens raseri och vilda härskri Guds moder bevara oss (Chor af Munkar)
Med bön och botgörelse om nåd vi dig be! (Abboten)
Recitativ: En kämpe steg från drakens bord (Hofmannen)
Må han infinna sig - jag vill hans budskap höra. (Raimond)

6. Scen
Vår furste här för dig du ser, och sed det är, när bud man bringar (Hofmannen)
För Asa-Odin, Thor och Frej jag böjer knä ... för menskor [sic] ej! (Björn)
Så säg ditt bud, dig ingen tvingar, att bryta mot din gamla sed! (Raimond)

7. Final
Hvilken djerf och dristig man i sin blanka vapenskrud! (Chor)
Visa hvad din kraft förmår, läk den djerfve vikings sår (Raimond)
Ja, min far, jag det pröfva skall! (Isaura)
Värna kyrkan fromt från fall, och hon dig välsigna skall! (Abboten)
Viking för vida vinkande hågen (Vikingarne)
Var helsad, Kung i söderns rika land (Rolf)
Välkommen till den provençalska bygd, du djerfve främling ifrån nord! (Raimond)
Ung Astrid är mer vän, och högre tro skall du hos henne finna! (Björn)

 

Akt II

8. Introduktion och Aria
Jag får ej längre svärma I detta paradis (Rolf)

9. Duo
Der sitter han åter på marmorbänk (Barden)
Sjunker purpursegel i hägrande haf (Barden)
Och såg du då en dal så rik (Rolf, Barden)

10. Scen och Chör
Sänkt har sig åter Sol i förgyllande våg! (Tärnor) 

11. Duo
Du far alltså? Jag måste bort från dig! (Isaura, Rolf)

12. Qvartett
Harm och smärta hos mig brinna (Astrid, Isaura, Rolf, Björn)

13. Final
Man hade rätt! Tillsamman Vi se dem båda här! (Chor)
Och nu, tillbaks till stranden! (Björn, Rolf, Isaura, Astrid, Raimond, Abboten, Hofmän och Tärnor, Vikingarne)
 

Akt III

14. Förspel och Chör
Höggo vi med svärd, Hvar vi summo på våg (Vikingarne)
Hymn: Hell dig, älskade nord, du vår fädernejord! (Alla) 

15. Scen
Han niding kallat mig! Vid Thor! (Björn)

16. Duo
Här är jag för att straffa dig (Rolf)
Du är det, icke jag, som låg (Björn)
Freja! låt din makt (Rolf)
Thor, du starke gud (Björn)

17. Qvartett
Fosterbröder i strid? (Barden)
Bort! bort! (Rolf)
Här skiljer blott strid! (Björn)
Hör på mig, Björn! låt svärdet vara (Astrid)
Väl! jag viker (Björn)
Vreden viker (Astrid)
Kung ej sviker (Barden)
Vreden viker (Rolf)

18. Cavatina
Vår ungdoms lycka, den var blott en dröm (Astrid)

19. Duo
Han har mig flytt! Så kall och blek (Isaura)
Hvad vill du mig? (Astrid)
Skynda att lemna (Isaura)
Nej skynda, dig hämna (Astrid)

20. Scen
Hvem ropar här? Mäktige gudar! Astrid det är! (Rolf)

21. Final
Hvad (döds-)skri nått vårt öra, Hvad föregår det här? (Provençalerna)
Min dotter, mig svara (Raimond)
Fader! Fader! (Isaura)
Hvad dödsrop vi höra (Vikingarne)
Må alla helgons skara (Abboten)
Broder! (Björn)
Fasansfulla, grymma öden! (Alla)
Döden försonar allt lifvets qval (Rolf)
Nej, bida! Sjökungens färd tör nu gå vida (Barden)
Domine, domine! In æternis: Dona eis Tuam pacem Et requiem (Provençalerna)