Ivar Hallström (1826−1901)

Silfverringen. Operetta in One Act (Silverringen)

Print
  • Year of composition: 1870 (according to Svenskt biografiskt lexikon)
  • Work category: Operetta / Comic opera
  • Text author: Léon Battu and (Paul-)Jules Barbier ('L'Anneau d'argent', music by Louis Deffès, premiere in Paris on 5 July 1855); Swedish translation by M. Troilius (according to Svenskt biografiskt lexikon), by Frans Hedberg (according to Ralf; see above)
  • First performed: 13 December 1880, the Royal Opera, Stockholm. Contributors: A. R. Sewôn [sic in Ralf; Sewón/Sewon figures in other sources] (William), S. Ek (Jane), D. [sic; although probably denotes Bernhardina] Niehoff g Edling (Betty), G. [sic; probably Ernst Gustaf] Henrikson (Tom), F. [probably Johan Fredrik] Malmsjö (Dick) [according to Ralf, Klas: 'Kungliga Teatern. Repertoire 1773-1973 (1974)]
  • Duration: Approx. 25-30 min
  • Detailed duration: Uncertain

Instrumentation

2*.2.2.2 / 4.0.0.0 / timp, trgl / str
(picc)

Solo voices/choir

June (soprano)
Betty ([mezzo-]soprano)
William (baritone)
Tom (tenor)
Dick (baritone)

Choir

2 sopranos (June, Betty), 1 tenor (Tom), 2 baritones (William, Dick)
Choir: (probably) S.S.A.A. (not specified in the score)

Location for score and part material

Score in autograph as well as handwritten orchestral parts at the collections of Musik- och teaterbiblioteket.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Kungliga Teatern, Operetter S 50

Description of work

[Scene numbers and directions missing]
1. Introduction [with instrumental opening]: Andante sostenuto - Allegro E major - A minor 4/4 (C) - alla breve
2. Drinking song
3. Quartet
4. Arioso
5. Couplets
6. Melodrama
7. Duet
8. Finale


Libretto/text

1. Introduktion [instrumental inledning]
[Kör:] Skottspole snurra snabbt för vår hand
Recitativ: Nej, nu jag hvila vill! (Betty)
Hahahaha! Min hjertans kär! Hahahaha! Hur glad jag är! (June)
Men hvilken sjunger så? June det är som kommer hit också (Betty)
[Kör:] Skottspole snurra snabbt för vår hand

2. Dryckesvisa
Af sång, af kärlek (William)

3. Qvartett
Jag vill, att med afvund man skåda skall hvarje dag uppå oss båda /.../
Nu når min fröjd, min lycka sin höjd! Ack, deras fröjd, ack deras fröjd (Jane, Betty, Tom, William)

4. Arioso
Du hvita blomma lilla, allt var en villa (Betty)

5. Kupletter
Hvem på er väl att klaga har? /.../ Hvarför ej stanna då? (Tom, Jane)

6. Melodram
Der är han! Han sofver! Stackars barn /.../ Hvad ser jag? (Betty, Jane)

7. Duett
Vi ha nyss båda två tillsamman målat här all vår fröjd och gamman (Jane, William)

8. Final
Att du så otacksam kan vara, det smärta mig gör /.../ Jag är af er så öfvergifven? Odjur! /.../ Jag måste gå, jag måste hasta! /.../ Och hvarför vill du gå? Du här kan stanna få! /.../ Jag dig älskar för evigt, dig vill jag skänka nu min tro! (Jane, Betty, Tom, William)