Ivar Hallström (1826−1901)

Per Svinaherde. Fairy play in 3 acts

Print
 • Year of composition: 1880 according to some sources, 1887 according to others
 • Work category: Operetta / Comic opera
 • Text author: Henrik Christiernsson
 • First performed: 29 December 1887, the Royal Opera, Stockholm. Contributors: C. F. Lundqvist (the Emperor), A. Klemming (the Princess), E. Linden (the Prince), R. Ohlsson (the Baron), W. Strandberg f Söhrling (the Baroness), A. Sellergren (Peter), E. Lindström (Märtha), A. Almati g Rundberg (Lisa), A. Lindblad (Hans), Sjöblom [sic], G. Hjort, C. Gottschalk (Court ladies), J. Grafström, R. Ohlsson (Farmer boys), Pettersson [sic] (A farmer girl) et. al. (according to Ralf, Klas: the Royal Opera. Repertoire 1773-1973 [1974]).

  Contributors according to the printed libretto:
  Mr C. F. Lundquist [sic] (the Emperor), Miss A. Klemming (the Princess, his daughter), Mr Emil Linden (the Prince), Mr G. R. Ohlsson (Baron v. Kofelt court toastmaster), Mrs W. Strandberg (the Baronessa v. Kofelt, his spouse and court toastmistress), Mr A. Sellergren (Peter, farmer), Mrs E. Lindström (Märtha, his wife), Miss A. Almati (Lisa, their daughter), Mr A. Lindblad (Hans, farmer boy), Miss C. Sjöblom (First court lady), Miss G. Hjorth (Second court lady), Miss C. Gottschalk (Third court lady), Mr J. Grafström (A farmer boy), Miss A. Pettersson (A farmer girl), Miss H. Borgström - Miss A. Eklöf - Miss E. Hamberg - Miss A. Bäckman (Four goblins)
  Courtiers, Footmen, Messenger, Guard, Farmers, Goblins, Trolls, Elves etc.
 • Duration: Approx. 90-120 min
 • Detailed duration: Uncertain

Instrumentation

2*.2.2.2 / 4.2.3*.0 / timp, perc, hp / str
(picc, bass tbn)
perc: bass dr, cymb, trgl

Solo voices/choir

The Emperor (baritone)
The Princess, his daughter (soprano)
The Prince (tenor)
The Baron v. Kofelt, court toastmaster (baritone)
The Baroness v. Kofelt, his spouse, (mezzo-soprano)
Peter, farmer (spoken part [bass])
Märtha, his wife (spoken part)
Lisa, their daughter (mezzo-soprano)
Hans, farmer boy (tenor)
First court lady (soprano)
Second court lady (soprano)
Third court lady (mezzo-soprano/alto)
A farmer boy (spoken part [baritone/bass])
A farmer girl (spoken part)
Four goblins (spoken parts/dancers)

Courtiers, Footmen, Messenger, Guard, Farmers, Goblins, Trolls, Elves etc.

3 sopranos (the Princess, First court lady, Second court lady) 3 mezzo-sopranos (the Baronessa, Lisa, Third court lady), 2 tenors (the Prince, Hans), 2[3] baritones (the Emperor, the Baron [A farmer boy]), [1 bass (Peter]; spoken parts

Choir: S.A., S.A.T.B.

Examples of printed editions

Libretto published by Looström & Komp:s Förlag, Stockholm (1887)

Location for score and part material

Score and orchestral parts as well as 'Song part for the Baron' and prompter part in the collections of Musik- och teaterbiblioteket.

 • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
 • Possible call no. and autograph comment: Kungliga Teatern, Operetter P 20
  Also in the autograph collection

Description of work

For the storyline, please see this page in Swedish.


Libretto/text

Act I

1. Prelude. Introduction. Couplets and choir.
Prelude: Allegro - Moderato - Allegro G major - G minor - G major - 2/4 - 4/4 (C) - 2/4
Choir: Ack, hvilken glädje att så få njuta (Hofdamer)
Couplet 1: Mins [sic] ni, hur vi häromdagen (The Princess)
Couplet 2: Unge, fule svinaherden (The Princess)
e 3: Ingen dans på hela jorden (The Princess)

2. Scene. Romance. Couplets and Ensemble
Prinsessa, prinsessa, prinsessa! Hvad skall detta väl betyda? (The Emperor)
Derför att jag vid lynne är Att stanna här Der jag är (The Princess)
Derför att hon vid lynne är Att stanna här Der hon är (The Emperor)
Jag vet, hvad brefvet gömmer /.../ I denna stund han dömer /.../ Hvad månne brefvet gömmer /.../ Hvem vet hvad brefvet gömmer (The Princess, The Prince, The Emperor, The Baron, The Baroness)

3. Couplets
1. När uti grytan det koka höres (The Prince)
2. Och än mer: med hjelp af er nära (The Prince)

4. Final
Hur kan då fräck han vara /.../ Du låtsar motstånd bara /.../ Hvad ämnar hon väl svara (The Princess, The Prince, The court ladies)

 

Act II

5. Choir (outside of the stage)
Fågeln slumrar i sitt bo

6. Couplets [also exists as insertion ‘No 1’ in the autograph]
1. I skogen det prasslar (Hans)
2. Här gastarne hålla (Hans)

7. Duet
Han sade ej ett enda ord /.../ Pauvre petite! Ej skäl, min vän /.../ Ack, samma lott Oss förenar här (Lisa, The Baron)

8. Choir and Recitative
Fågeln slumrar I sitt bo (Choir)
Rätt så, rätt så! /.../ Jag samlat de dödlige hit i natt (The Prince)

9. Recitative and Aria
Snart börja mina krafter svika (The Princess)
Flyktade dagar, fulla af fröjd (The Princess)

10. Duo [sic]
Kan du den mannen icke glömma /.../ Nej, jag mitt hat skall evigt gömma /.../ Ett hjerta utan svek jag ger dig /.../ Nej fåfängt du om kärlek ber mig /.../ Din stoltet skall sjunka (The Prince, The Princess)

11. Slumber song and Melodrama
I sömnen allena Får jag frid (The Princess)
Der ligger den stolta, i slummer sänkt ... (The Prince)

12. Qvartett [also exists as insertion ‘No 2’ in the autograph]
Af vrede mitt blod börjar brinna! /.../ Mitt hjerta har börjat att brinna /.../ Vi båda blifvit nu Rätt goda vänner ju /.../ Det nekar jag ej till, Blott ni betala vill /.../ Hör hvilka skratt! Hur är det fatt? Hvilken faslig, faslig natt! (The Baroness, Hans, The Baron, Lisa)

13. Melodrama and Choir
Åt menskan allt blef gifvet, Som förstfödslorätt (The Prince)
Ve, den som fallit I våra snaror, Han blir för evigt Hos trollen qvar (Choir)

14. Finale
1. Dans af Tomtar och flädermöss: Allegro moderato G major alla breve
2. Dans af Björnar, Svampar och Sniglar: Moderato molto D major 3/4
3. Stor Ensemble: Allegro - Allegro non troppo [‘Mazurka’ noted in the autograph] - Allegro molto [‘Galopp’ noted in the autograph] varying key signatures 4/4 (C) - 3/4 - 2/4
Hör upp med eder lek en stund (The Prince)
Hvar är jag väl? (The Princess)
Jag skall ej dig i tvifvel lemna (The Prince)
Förundransvärt jag måste nämna (The Baron, The Baroness, Hans, Lisa)
De veta ej, hvad han kan ämna (Choir)

 

Act III

15. Prelude: Andante - Moderato E-flat major 3/4 - 4/4 (C)

16. Interlude: Allegro D minor 2/4

17. Duet
Hvilken fröjd! Hvilken fröjd! Här är ej någon fara (Hans, Lisa)

17½. Insertion. Visa [‘excluded in 1896’ resp. ‘included in 1909’ noted in the autograph; in the libretto the piece is titled ‘Couplets’]
Hvad ha vi icke pröfvat (Lisa)

Romance. Insertion in the third act [unclear where, in the material the piece lies beside 17½ and is marked ‘No 3’]
Du nalkas länge väntade stund (The Prince)

18. Couplets [‘Går bort’ according to note in the autograph]
1. Man sagt, talanger och geni (The Baron)
2. Om blott man är med anor född (The Baron)
3. Dock har jag under årens lopp (The Baron)

19. Quartet
Hvad skräck! Mitt blod sig isar! [‘Af skräck mitt blod sig isar’ according to insertion No 4 in the autograph], Just då man tror sig fri (The Baron, The Baroness, Lisa, Hans)

20. Duet
Nej, flykta skall din smärta /.../ Du vill då än mig taga /.../ Ack derpå jag ej tänker /.../ Mitt högmod har försvunnit /.../ Hell! Nu har jag segrat! Sorgen flytt! /.../ Hur slår ej Mitt hjerta Af jublande fröjd! (The Prince, The Princess)

21. Final
March C major alla breve
Recitative: Ers majestät, vår gynnare och far (The Prince)
Den fordne svinaherden en kungason nu är ... (The Prince)
Hell, hell de sälla båda, ja hell vårt furstepar! /.../ Hell! Hell! Hell! (Choir)