Ivar Hallström (1826−1901)

11 [Elva] Pianostycken [11 (Eleven) Piano Pieces]

Print

I. [sic] Polonaise
2. [sic] Allegro
3. Andantino
4. Zigenarvisa [Gypsy song]
5. Allegro leggiero
6. Andante
7. Scherzo
8. Andantino
9. Allegro
10. Allegro
11. Andantino
(12. Andante con moto; oavslutat)

  • Year of composition: 1850s? (according to Sohlmans Musiklexikon [a Swedish dictionary of music and musicians], vol. 3, 1976)
  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 15-20 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallströms arkiv. Pianoverk. Samlingsvolym [Ivar Hallström's archive. Piano works. Collection volume] including 'Första Walsen dansad hos D.D.R.R.H.H. Hertigen och Hertiginnan af Östergöthland den 28 januari 1859', '24. Stycken för Piano i form af Etuder' [sic], '11 Pianostycken', 'En räddad engel. Fantasi', stycke utan titel ("Maestoso Ess-dur") [piece without a title ('Maestoso in E-flat major')], "Marsch (F-dur)" [March (in F major)], 'Turkisk ballett [sic] ur "Den bedragne Paschan"', 'Hin ondes snaror. Sagospel med tal och sång i prolog och tre akter af H. Christiernson', 'Menuet d'Exaudet du temps de Henri IV', 'Variationer öfver folkvisan "Sven i Rosengård". 1864', 'En dröm. Klaverutdrag', 'Kung Carl Eriksgata af Talis Qualis. Declamation med musik. 1877' och 'Gamla minnen! Ett litet albumblad'

Description of work

I. [sic] Polonaise C major 3/4
2. [sic] Allegro A minor 3/8
3. Andantino F major 4/4 (C)
4. Zigenarvisa [Gypsy song]: Allegro moderato F major 2/4
5. Allegro leggiero A major 3/8
6. Andante F-sharp minor alla breve
7. Scherzo: Allegro D major 3/4
8. Andantino G minor - G major 3/8
9. Allegro E-flat major 2/4
10. Allegro C minor 2/4
11. Andantino F minor 3/4
and
12. Andante con moto (incomplete)