Ivar Hallström (1826−1901)

En räddad engel [sic]. Fantasy

Print

[1.] Marche funebre
[2.] Vals

  • Year of composition: 1885 (according to the autograph)
  • Work category: Melodrama
  • Dedication: Till Fru Ellen Hartman (enligt autografen)
  • Duration: Approx. 5-10 min

Instrumentation

(pno)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallström's archive. Piano works. Collection volume (including 'Första Walsen dansad hos D.D.R.R.H.H. Hertigen och Hertiginnan af Östergöthland den 28 januari 1859', '24. Stycken för Piano i form af Etuder' [sic], '11 Pianostycken', 'En räddad engel. Fantasi', piece without a title ['Maestoso Ess-dur'], 'Marsch [F-dur]', 'Turkisk ballett [sic] ur "Den bedragne Paschan"', 'Hin ondes snaror. Sagospel med tal och sång i prolog och tre akter af H. Christiernson', 'Menuet d'Exaudet du temps de Henri IV', 'Variationer öfver folkvisan "Sven i Rosengård". 1864', 'En dröm. Klaverutdrag', 'Kung Carl Eriksgata af Talis Qualis. Declamation med musik. 1877' och 'Gamla minnen! Ett litet albumblad')

Description of work

[1.] Marche funebre - Allegro C minor - A-flat major 4/4 (C)
[2.] Vals E-flat major - A-flat major (varying key signatures) 3/4


Libretto/text

Hela Stockholm gråter.
Så ung! Så vacker!! Så talangfull!!!
Hela Sverige gråter[.]
Ett litet hopp!
Mera hopp!!
Jubel!!!