Ivar Hallström (1826−1901)

[Maestoso Ess-dur] [Maestoso in E-flat major] (the piece is missing a title)

Print
  • Year of composition: Unknown
  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallströms arkiv. Pianoverk. Samlingsvolym [Ivar Hallström's archive. Piano works. Collection volume] including 'Första Walsen dansad hos D.D.R.R.H.H. Hertigen och Hertiginnan af Östergöthland den 28 januari 1859', '24. Stycken för Piano i form af Etuder' [sic], '11 Pianostycken', 'En räddad engel. Fantasi', stycke utan titel ("Maestoso Ess-dur") [piece without a title ('Maestoso in E-flat major')], "Marsch (F-dur)" [March (in F major)], 'Turkisk ballett [sic] ur "Den bedragne Paschan"', 'Hin ondes snaror. Sagospel med tal och sång i prolog och tre akter af H. Christiernson', 'Menuet d'Exaudet du temps de Henri IV', 'Variationer öfver folkvisan "Sven i Rosengård". 1864', 'En dröm. Klaverutdrag', 'Kung Carl Eriksgata af Talis Qualis. Declamation med musik. 1877' och 'Gamla minnen! Ett litet albumblad'

Description of work

Maestoso E-flat major - A-flat major - E-flat major 4/4 (C)