Ivar Hallström (1826−1901)

Fem norske Viser. 1. I Dalen [Five Norwegian songs. 1. In the valley]

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain. Printed in 1886
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Not provided in the printed edition [likely John Paulsen]
  • Dedication: To Mrs. Fredrika Limnell (according to printed edition)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Lundquist, Abr. L. 2336

Description of work

Allegretto D minor 6/8


Work comment

The book includes:
1. I Dalen
2. En Sommerkvæld
3. Ingerid Sletten
4. Holder du af mig
5. Min Sæterdal
(see the individual posts for each song)


Libretto/text

1. Jeg reiste en deilig Sommerkvæld
igjennem en ensom Dal

2. En rankvokst Jente med röde Baand
om Flettens vægtige Guld

3. Hvad mon hun tænkte, den Jente rank
i Somrens drömmende Kvæld?