• Year of composition: Year of composition uncertain
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Ivar Hallström
  • Dedication: ‘To Olle Lemon’ (according to the printed edition)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Lundquists Kongl. Hof-Musikhandel, Georg Abr:son Lundquists Förlag, Abr. L. 2829

Description of work

Friskt D major 2/4


Libretto/text

1. Det susar i tackel och tåg, Iduna på vågorna hoppar

2. Nej, se bara, der uppå ön, dess stränder nu solguden målar

3. Och fisken han hoppar så lätt i brynet, som silfver han blänker