Ivar Hallström (1826−1901)

Det lyckliga fiskafänget. Idyll af ****

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain [possibly 1869]
  • Work category: Voice and piano
  • Dedication: (On the handwriten text in the Uppsala University Library's collection it reads, "Dedicated to Mademoiselle Erika Bolinder"; the illustration is likely done by Peter [Petter] Georg Sundius 1869)
  • Duration: Approx. 5-10 min

Examples of printed editions

Ny Illustrerad Tidning (1869)

Description of work

Not too fast G major 3/4


Libretto/text

1. Han glider så sakta vår ekstock i vassen,
Han böjer dess strån öfver näckrosens blad

2. Ack, stanna med rodden - hör trasten i skogen!
Han svarar på vallhjonets drillande låt 

[3.] I skuggan af pilen, der gernarne luta
Sig ut öfver vattnet, der ha vi vårt tält 

[4.] Och gubben sig sätter att titta på korken,
Med ryggen mot förn och i flötet sin själ 

[5.] "Nä, nappar det för er derframme i båten?"
"Jag tyckte det kändes precis som en knyck." 

[6.] "Ack, sötaste farbror, vi älska hvarandra!"
- Och flickan hon gråter och ynglingen ler - 

[7.] Men sol'n, som i vester till nedgång sig lutar,
På herrliga gruppen nu gjuter sitt gull