Ivar Hallström (1826−1901)

Dråpa (Högt må sången klinga)

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Frans Hedberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Hemvännen (insert; April 1879)

Description of work

Maestoso F minor - F major 3/4 - 4/ 4 (C)


Libretto/text

1. Högt må sången klinga, vidt som hafvets svall,
om den strid som ståndat nyss på Fyrisvall 

Verse 2 and 3 are missing in Hemvännen