• Year of composition: Year of composition uncertain
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Nyblom [The first name is missing]
  • Dedication: Sveriges Unga Damer (according to the printed edition; this applies to the whole collection)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

The song is a part of the collection "Förgät mig ej! Album för Sång vid Piano innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare tillegnade Sveriges Unga Damer. Första häftet. Första Årgången." C. Svanbergs förlag (Ed. no. missing)

Description of work

Not too slowly A-flat major 6/8


Libretto/text

1. Jag mins ett hem af evig frid,
dit stormen aldrig hann

2. Det hemmet var så ljust, så gladt,
der trifdes jag så väl

3. Det hemmet var min moders barm:
Nu är den stängd för mig

4. Ej mer du lyssnar till min bön,
När quällens [sic] timma slår

5. O blif dock alltid hos mig när
Med samma kärleksdoft

6. Då bor jag än, som förr så nöjd,
I samma lugna hamn