• Year of composition: likely the 1870s (Printed in 1876)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: O**** (Oscar II)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Teater och musik, 1876

Description of work

Allegro C minor 3/4


Libretto/text

1. Skymning är inne, sakta förbleknar
glansen på Kremlins gyllne kupol

2. Skaran sig ordnar, tonerna flyga
Likt en Saharas hvirflande storm

3. Lederna öppnas, qvinnor och tärnor
Svänga i ring med glam och med gny

4. Plötsligt ett stjernskott flög genom kretsen
Kretsen sig vidgar ... gif henne plats!

5. Högre och högre chörerna ljuda,
Vildare tråds zigenaredans