Ivar Hallström (1826−1901)

Våren och Sylvia komma tillbaka

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (Printed in 1871)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Zacharias Topelius
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Fra Nordiske Komponister. Samling af nye Pianoforte- og Sangkompositioner, Immanuel Rée's Forlag, 1871

Description of work

Med lif och värme D major 6/8


Libretto/text

Jag kommer ändå, jag kommer nog allt i den strålande vår,
så visst som träden löfvas i skog och sjön uti vågor går