Ivar Hallström (1826−1901)

Fyra Sånger af Zacharias Topelius. 3. Du är min ro

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (Printed 1884)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Zacharias Topelius
  • Dedication: "To Mrs. Adolfine Lundquist, née Werner" (according to the printed edition)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Lundquist, Abr. L. 2228

Description of work

Andante A-flat major 4/4 (C)


Work comment

The book includes:
1. Ensamhet
2. Regnbågen
3. Du är min ro
4. Drömmar!
(see the individual posts of each song) 


Libretto/text

1. Du är min ro, mon tröst, min frid

2. Min själ är trött, min längtan varm!

3. O du är rik och du är varm