Ivar Hallström (1826−1901)

Kantat vid Konung Oscar II:s 25 åriga regeringsjubileum [piano reduction]

Print

1. Choir
2. Recitative. Arioso and Choir
3. Solo Quartet
4. Solo Quartet and Choir

  • Year of composition: Likely 1897
  • Work category: Mixed choir with solo voice(s) and orchestra
  • Text author: Carl Snoilsky
  • First performed: 17 September 1897 at Riddarholm Church, Stockholm
  • Duration: Approx. 10-15 min

Solo voices/choir

Solo voices: soprano, bass
Solo quartet: soprano, alto, tenor, bass
Choir: S.A.T.B.

Examples of printed editions

Musikaliska Konstföreningen, M. K. 63

Description of work

1. Choir: Maestoso D major 4/4 (C); attacca
2. Recitative. Arioso and Choir: (Recitative) - Andante G major - C minor - C major - C minor - C major 4/4 (C) - 3/4; attacca
3. Solo Quartet: Allegro moderato F minor - F major 3/4
4. Solo Quartet and Choir: Maestoso - Andantino quasi Allegretto D minor - D major 4/4 (C) - 6/8


Libretto/text

1. Kör:
O Gud, som drog från fallets rand
i seklets morgon detta land 

2. Recitativ. Arioso och Kör:
Rätt och sanning på sin sköld han skar /.../
Fridsäll han väckte gryende gröda /.../
Sakta förtonande, sakta förtonande släktes hans dag

3. Solo-Qvartett [sic]:
Kär för låga, höga, hägrar en gestalt,
smärt, med sol i öga, solsken öfverallt!

4. Soloqvartett [sic] och Kör:
De äro gångna till Herrans gårdar, till Herrans gårdar.
Arfvet att främja lag och rätt
re'n ett fjerdedels sekel vårdar
åter en af Carl Johans ätt, af Carl Johans ätt