• Year of composition: 1857
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Emil von Quanten [Qvanten]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Sångarens Bibliothek, samling af Arier Romanser och Visor vid Piano hemtade från olika tiders och nationers sånglitteratur, 2 Samlingen, Abr. Hirsch, Ed. no. 922

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Not too slow E minor 6/8


Libretto/text

Hvart flyger vinden i sommarns qväll [sic]?
hvart smyger doften, hvart vaggar vågen
så klar, så säll, så klar, så säll