Ivar Hallström (1826−1901)

Dryckesvisa ("Vinet fradgar, ögat glimmar")

Print
  • Year of composition: 1846 (some sources also mention 1855)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: B. E. Malmström
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga Sånger för Mansröster, Första Delen. Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 2591
• Manskörprisma 1, AB Carl Gehrmans Musikförlag, C.G. 7029
• Pariser-Sångarnes Album
• 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]

Description of work

Light and lively A-flat major 4/4 (C)


Libretto/text

Vinet fradgar, ögat glimmar,
tanken spritter, djärf [sic] och fri.