Ivar Hallström (1826−1901)

Längtan. Rumänsk sång

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (printed in 1886)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: (this information is missing)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Valda Sånger för en Röst (Sopran eller Tenor, Mezzo-Sopran eller Alt) med Originaltext och Svensk öfversättning sam accompagnement för piano, no. 40, Abr. Lundquist, Abr. L. 2312

Description of work

Andante B minor 3/4


Libretto/text

Hvar du är, du ljufva tärna,
jag hviskar dagen lång,
nattens klara, milda stjerna
lyssnar till min längtans sång