• Year of composition: 1871
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Frans Hedberg
  • Dedication: ‘Till Signe Hebbe’ (according to the printed music)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Nytt Album för Sång, 1sta Häftet, Abr. Lundquist, Abr. L. 1325

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallström's archive, Kompositoner bd 2, Sånger bd 2 + bd 3

Description of work

Sånger bd 2 + Abr. Lundquist: Allegro leggiero E-flat major 2/4
Kompositioner bd 2 + Sånger bd 3: Allegro leggiero E-sharp 2/4


Libretto/text

1 v. Skåda dagen i arla morgonsken,
när liten fogel [sic] sjunger på gren

2 v. Känna kärlekens glöd en sommardag
med hjertat lätt som vingarnes [sic] slag

3 v. Och när rodnande qvällen [sic] nalkas sval,
få somna utan smärta och qval!