Ivar Hallström (1826−1901)

Visa ur Skådespelet Stolts Elisif [Song from the play Stolts Elisif] (‘När Vikingen for vida’)

Print
  • Year of composition: 1872 (Stolts Elisif was premiered in 1870)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Frans Hedberg (1828-1908)
  • Dedication: To Janne Kull (according to the printed music)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

This song is part of the collection Fyra Sånger vid Pianoforte, 6te Häftet [Four Songs at the Pianoforte, 6th Book], Abr. Hirsch, Ed. no. 1488

Description of work

Maestoso B minor 4/4 (C)


Work comment

The book also includes:
‘Hvad månne de vänta på?’
En Stemning
Den trettonåriga
(see separate posts for each of these songs) 


Libretto/text

1. Vikingen for vida på gyllne drakens däck
till söderns land att strida för äran så käck

2. När Väringen drog neder till fjerran [sic] Miklagård,
han glömde ej den kära i hemlandets vård

3. Och ej den seden glömdes väl bort i nordens land,
fast gyllne draken dömdes att multna vid strand