Ivar Hallström (1826−1901)

Den unge Barden No. 2 ('Men se! till Bardens grafhög går')

Print
  • Year of composition: 1857 (according to the autograph)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: 'Text by Oscar Fredrik' (according to the autograph; refers to Prince Oscar Fredrik, later King Oscar II)
  • First performed: 'Performed at one of the Soirées given by Royal Court Singer Berg ... Salon 1858' (according to the autograph)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

In the printed score the instruments 'Corni, Trombe e Tromboni' are also named

Solo voices/choir

tenor

Examples of printed editions

The song is a part of the collection Sångarens Bibliothek, samling af Arier Romanser och Visor vid Piano hemtade från olika tiders och nationers sånglitteratur, 2 Samlingen, Abr. Hirsch, Ed. no. 893

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallström's archive, Kompositioner vol. 2

Description of work

(no tempo markings) B minor 4/4 (C)


Work comment

The song is a part of 'Den unge barden. Ballad för soli och chör'


Libretto/text

[1.] Men se! till Bardens grafhög går
En dotter af hans fosterland;
Hon sorgsen vid hans urna står
i midnattsmånans [sic] milda brand 

[2.] Med längtan nyss sitt hjertas val
Hon väntat ifrån striden hem
i festligt smyckad bröllopssal;
Men bleka döden skiljde dem!