• Year of composition: ‘Stockholm 11 October 1854’ (according to the autograph)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Stagnelius
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallström's archive, Kompositioner bd 1 + Sånger bd 4

Description of work

Adagio misterioso B-flat minor 2/4


Libretto/text

[1.] Quällens [sic] glesa flor af töcken
öfver våra ängar drar

[2.] Tyst i säkra nästen hvilar
fjäderskaran par och par