• Year of composition: ‘Stockholm in December 1853’ (according autograph)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Thekla Knös
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallström's archive, Kompositioner bd 1 + Sånger bd 4

Description of work

Andante B major 6/8


Libretto/text

1. Jag minnes dig - jag minnes dig,
när mörker höljer jorden;
och stjernor [sic] le 

2. Då, i min natt, då, i min natt,
de kärleksfulla orden
från fordom le

3. Jag minnes dig - jag minnes dig,
der genom dalens ängar
går bäcken klar

4. Jag minnes dig - jag minnes dig,
då öfver själens strängar
en vårvind far