• Year of composition: ‘Stockholm in June 1855’ (according to the autograph)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Stagnelius
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallström's archive, Kompositioner bd 1 + Sånger bd 4

Description of work

Andantino B-flat minor 2/4


Libretto/text

1. För grafven jag ej bäfvar,
så fridsam kullen är

2. Ej mer af nöden smärtadt [sic],
ej gäckadt mer af hopp

3. Så kroppen hos sin moder
I stillhet slumra får

4. I gyllne morgonskyar
etheriskt han sig klär