• Year of composition: ‘Stockholm in December 1853’ (according to the autograph)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Anna Maria Lenngren
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallström's archive, Kompositioner bd 1

Description of work

Allegretto - Enkelt E major 6/8


Libretto/text

1. Genom dalens stilla famn
denna källa tyst sig bryter 

2. Men då vid dess lugna flod
Vandrarn trött af möda dignar

3. Måtte himlen höra mig!
Må dess faders godhet gifva

4. Ver ärelystnans [sic] lott,
att i höga loftal blänka