• Year of composition: 'Stockholm 11 Jan. 1857' (according to the autograph)
  • Work category: Mixed choir and instruments
  • Text author: Atterbom
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

pno (org)

Solo voices/choir

S.A.T.B.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallström's archive, Kompositioner vols 1 + 2

Description of work

Andantino (according to Kompositioner vol. 2; no tempo markings in Kompositioner vol. 1) D minor 6/8


Libretto/text

[1.] Jag gungar mig åter, jag gungar mig fram
i taket af grönhvälfd [sic] sal

[2.] Det hvisket [sic] blir glam - det glammet blir sång
om tider som farit sin kos

[3.] Jag andas de ljufliga minnens doft,
och strömmar det från mig igen