• Year of composition: "Stockholm i Febr. 1854" (enligt autografen)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Stagnelius
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 1 + Sånger bd 4

Description of work

Andante F-dur 6/8


Libretto/text

1. När skuggor jorden hölja,
när dagens buller dör

2. Och stjernorna [sic] som tindra
i himlens blåa hus

3. Och paradisiskt stänker
en glädjedagg min hy