Ivar Hallström (1826−1901)

Strängalek (Stränga-lek)

Print
  • Year of composition: Troligen 1850-talet (autografen i Kompositioner bd 1 är odaterad, likaså den i Sånger bd 3)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: "Ord af Kung Oscar" (enligt autografen i Kompositioner bd 1; "Ord af Oscar Fredrik", enligt autografen i Sånger bd 3) [avser i båda fallen Oscar II]
  • Dedication: "Till Olle Lemon" (enligt autografen i Sånger bd 3)
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 1 + Sånger bd 3

Literature

Dikten ingår i 'Konung Oscar II [-]Skrifter', Stockholm 1910 (andra upplagan)

Description of work

Allegro maestoso (enligt Kompositioner bd 1; Allegro non tanto enligt Sånger bd 3) D-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Jag skyr den eld som grymt förtärt,
när en minut den flammat
de murkna stammar honom närt,
den glöd han tanklöst ammat