Ivar Hallström (1826−1901)

Till Avas Toner då hon ej fick sjunga

Print
  • Year of composition: "Stockholm i December 1853" (enligt autografen)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Thekla Knös
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 1 + Sånger bd 4

Description of work

Sostenuto d-moll 6/4


Libretto/text

Slumra stilla, klara Toner!
Slumra ljuft i hennes bröst