Ivar Hallström (1826−1901)

Ur Elfvornas quällar [sic] ("När dagens oro tystnar")

Print
  • Year of composition: "Stockholm i November 1853" (enligt autografen)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Thekla Knös
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 1 + Sånger bd 4

Description of work

Andantino A-dur 4/4 (C)


Libretto/text

1. När dagens oro tystnar
uti ditt stilla bo

2. Ack sinnet längtar ofta
till någon okänd strand

3. När lugna vågor spegla
din frantids blåa berg